Project Manager


[social4i size=”small”]


Більше 6 років управління ІТ проектами як в банківській сфері, так і у рітейлу. Маю сертифікати PMP, PMI-ACP, CSPO. 1,5 роки управлял проектом у Казахстані.


Тема доповіді: Agile в банках, та що крім методології повинно бути для досягнення результату
Тези доповіді:
Робити ІТ продукти в банках- це дуже цікаво.Як поєднати та створити agile середовище в розробці, та консерватизм банків. Головне- це команда, як її мотивувати.